Giới thiệu đến anh em đồng dâm thân yêu một siêu phẩm vượt lên trên là một bộ phim khiêu dâm mang đậm tính chất nghệ thuật, một bộ phim hội tụ đủ cả diễn biến chiều sâu tâm lý nhân vật và cả mạch phim diễn ra vô cùng hợp lý, bộ phim ấy có tựa đề Dâm phụ sa đà vào cuộc ngoại tình với thầy giáo cũ.